Friday, November 4, 2011

སྟོན་པའི་དུས་ཆེན་ངོས་འཛིན།

༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་སློབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག
༄༅། །ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་གྱི་དུས་བཟང་འདི་ནི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་དམ་པ། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་༸རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་མཆོག་ཡབ་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་དང། ཡུམ་ཡོ་ཕྱི་རྒྱལ་བཞད་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ལ།