Wednesday, August 27, 2014

གྱ་སྟོན་གྱི་ཤིས་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་རེ་ཁ།


ཐོད་དཀར་སྲས་ཀྱི་བསྟན་སྲོག་འཚོ་བའི་ཞིང་།།

དམ་པ་གོང་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས།།

མདོ་སྨད་ཐེ་ཆུའི་བྲག་དཀར་ཉེ་ཕྱོགས་སུ།།

རྟེན་བཟང་པ༵ད་མ༵འི་འཛུམ་མདངས་ལྷུག་པར་གྲོལ།།