Thursday, August 30, 2012

འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།


༄༅། །དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་
སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།