Sunday, September 28, 2014

༸སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དབང་བསྩལ་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་༸སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོན་ཕྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་དབང་བསྩལ་གནང་སྐབས།  ཡོང་ཁུངས་གཡུང་དྲུང་བོན་དྲ་ཚིགས། ངོ་དེབ།


No comments: