Tuesday, January 2, 2018

༸སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་དཔོན་སློབ་རིན་པོ་ཆེས་བོན་འབངས་ཡོངས་ལ་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།


གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་མཁན་ཆེན་ཁྲི་འཛིན་ ༣༤ པ་རྟགས་སྒྲིལ་གྱི་དངོས་གཞི་ཉིན་མཐའ་མའི་སྐབས་༸སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་དཔོན་སློབ་ཡང་སྟོན་འཕྲིན་ལས་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོན་འབངས་ཡོངས་ལ་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

No comments: